www.vanduintotdijk.nl © 2018
van duin tot dijk
dierenartsen
HOME
· Ademhalingsproblemen
· Bloedverlies
· Niet kunnen plassen (vooral katers)
· Geboorteproblemen
· Voortdurend braken of diarree
· Wonden
· Brandwonden
· Vergiftiging
· Ingeslikt voorwerp
· Snel dikker wordende buik (maagdraaiing)
· Acute verlamming
· Voortdurend toevallen (epilepsie)
· Aanrijding
· Oververhitting
· Onderkoeling
· Botbreuken
· Uitpuilen/beschadiging van een oog
Wanneer met spoed naar de dierenarts
Gezelschapsdieren