www.vanduintotdijk.nl © 2018
van duin tot dijk
dierenartsen
HOME
Titerbepaling bij de hond
Nieuws
Bron: MSD Animal Health
Tegenwoordig is er steeds meer belangstelling voor titerbepaling bij de hond. Hierbij wordt er in het bloed naar het afweerniveau gekeken voor de ziekten waartegen de hond gevaccineerd wordt.
Vaak wordt gezegd dat titerbepaling het enten geheel kan vervangen, maar dit is zeker niet zo. Wel kan er onderzocht worden hoe de immuniteit van de hond is en of er tegen die ziekte gevaccineerd moet worden, met enkele uitzonderingen.

Titerbepaling is mogelijk voor de volgende ziekten:
   * Canine Distemper Virus (Hondenziekte)

   * Canine Hepatitis (leverziekte)

   * Parvo-virus
Deze vaccinaties worden bij onze praktijk al niet elk jaar gegeven aan de hond.


Titerbepaling kan gebruikt worden in de volgende gevallen:
  * Ter controle of een pup voldoende immuniteit heeft opgebouwd na de
       puppy- entingen op 6, 9 en 12    weken leeftijd.

   * Controle van immuniteit tegen Hondenziekte, leverziekte en Parvo.

   * Eventueel voor dat de hond het pension in gaat.
Titerbepaling is NIET mogelijk voor:

    * Leptospirose (ziekte van Weil)

   *  Besmettelijke Hondenhoest
Als blijkt dat na de titerbepaling onvoldoende antistoffen voor één van de bovengenoemde ziekten aanwezig zijn, zal alsnog gevaccineerd moeten worden.

Het bepalen van de titer heeft pas zin als de hond een goede basisvaccinatie heeft doorlopen!